Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Luisteren via de app Dolphin EasyReader

Luister vanaf nu ook via de app Dolphin EasyReader!

Sinds eind vorig jaar was het al mogelijk om naar gesproken uitgaven van de CBB te luisteren via afspeelapparaten met een streaming optie, zoals de VictorReader Stream, Plextalk Linio en de Webbox. Vanaf nu kunt u ook luisteren via de app EasyReader van Dolphin. Hiermee kunt u op uw smartphone of tablet met iOS of Android overal luisteren naar christelijke lectuur van de CBB. Deze app is gratis te downloaden onder de naam 'Dolphin EasyReader'.