Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Mogelijke toevoegingen voor de collectie

De CBB hoort graag uw mening over haar collectie christelijke lectuur. Welke uitgaven zou u graag willen lezen en in welke leesvorm? Wat vindt u van de volgende uitgaven?

Zou u bijvoorbeeld de nieuwe 'Gewone Catechismus' van de theologen Theo Pleizier (protestant), Arnold Huijgen (christelijk-gereformeerd) en Dolf te Velde (vrijgemaakt-gereformeerd) willen lezen? Deze is begin mei van dit jaar gepubliceerd en is een leerboek dat het christelijk geloof kort en helder samenvat voor deze tijd.

Een andere recente uitgave is het boek 'Moeskruid' van Elise Pater-Mauritz. 'Moeskruid' is speciaal geschreven voor vrouwen en gaat over stille tijd, Bijbellezen en bidden. De auteur wil een handreiking bieden voor de invulling van onze stille tijd.

In maart is van emeritus-predikant Piet Schelling het boek 'Denkend aan de dood kom ik tot leven' gepubliceerd. Hierin vertelt hij op een persoonlijke wijze hoe hij zich verhoudt tot zijn eigen levenseinde. Zo deelt hij niet alleen zijn gevoelens, maar ook hoe hij denkt over actuele thema's als reanimatie, orgaandonatie, euthanasie en voltooid leven.

Zou u een van deze uitgaven willen lezen in gesproken vorm, grootletter of braille? Of wellicht een andere uitgave? Laat het ons dan weten! Stuur een mail naar voorlichting@cbb.nl en vergeet daarbij niet de leesvorm te vermelden. Of neem contact op via te. 0341-56 54 88. Wie weet worden deze dan aan de collectie van de CBB toegevoegd.