Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Digitaal Toegankelijk Kerkboek

Voor mensen met een visuele beperking kan het meedoen met een kerkdienst wel eens een technische uitdaging zijn. Daar heeft de CBB nu, in samenwerking met Helpende Handen, een oplossing voor bedacht en ontwikkeld: het digitaal Toegankelijk Kerkboek. 

 

Digitaal Toegankelijk Kerkboek biedt blinden en slechtzienden een oplossing voor kerkdienst

Ermelo en Woerden – Voor mensen met een visuele beperking kan het meedoen met de kerkdienst wel eens een technische uitdaging zijn. Er bestaan apps voor de Bijbel, apps voor de Psalmen en ook apps voor de kerkelijke formulieren. Niet altijd zijn deze even toegankelijk en al deze verschillende apps of websites gebruiken tijdens een kerkdienst kan zorgen voor stress. Daarom heeft belangenvereniging Helpende Handen twee jaar geleden contact gelegd met de CBB om hier een oplossing voor te bedenken. 

Met hulp van de doelgroep en Helpende Handen heeft de CBB het digitaal Toegankelijk Kerkboek ontwikkeld en is het nu gereed voor gebruik. Daarmee is het mogelijk om alvast thuis op een digitaal ‘Psalmbord’ de benodigde Bijbelteksten en Psalmen op te zoeken. Deze staan vervolgens digitaal klaar voor gebruik voor de volgende kerkdiensten. Zo kan er op één plek de GBS Statenvertaling, de Psalmberijming van 1773 en enige gezangen, belijdenisgeschriften en de kerkelijke formulieren worden gebruikt. 

Het leren gebruiken van het digitaal Toegankelijk Kerkboek kan in het begin een drempel zijn. De CBB neemt deze graag weg door persoonlijke begeleiding aan te bieden. Elke klant kan daarom kosteloos een afspraak maken voor een persoonlijke demonstratie bij de CBB in Ermelo. 

Het Toegankelijk Kerkboek is vanaf half juni 2020 leverbaar bij de CBB voor de aanschafprijs van €50. De CBB blijft deze uitgave ondersteunen met updates, het oplossen van eventuele softwarefouten en biedt gebruikers waar nodig ondersteuning. Dit project is tot stand gekomen dankzij steun van het Deputaatschap van Bijzondere Noden, de Gereformeerde Bijbelstichting, de Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.