Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Paasuitgaven

Het is Veertigdagentijd en binnenkort Pasen. Vooral de tijd voorafgaand aan Pasen is voor veel mensen een tijd van bezinning om na te denken over de betekenis van Pasen. Lees hier welke uitgaven in passende leesvormen u kunt bestellen bij de CBB om u hierbij te helpen.


Bij de CBB zijn de volgende uitgaven verkrijgbaar die u hierbij kunnen helpen:


  • Uitgeverij De Banier heeft in januari jongstleden een nieuwe uitgave uitgebracht in de reeks boekjes met 49 korte overdenkingen voor de lijdensweken. Deze heet ‘’t Is al voor mij geschied’, is samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen en kunt u aanschaffen bij de CBB. ‘’t Is al voor mij geschied’ bevat 49 overdenkingen van Johannes Calvijn over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Te koop in braille met artikelnummer 757 en gesproken vorm met artikelnummer 756 voor €9,95.

  • De CBB heeft net als voorgaande jaren weer de ‘40dagentijdkalender’ van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. De 40dagentijdkalender van 2018 bevat meditatieve teksten, gebeden, overwegingen en tips over het thema ‘Onvoorwaardelijke liefde’. Iedere donderdag is er informatie over de projecten van Kerk in Actie, waarin moeders, vaders of andere verzorgers centraal staan. Deze uitgave is gratis aan te vragen in braille en in gesproken vorm.

  • ‘Op weg naar Golgotha’ van C.H. Spurgeon. Deze bevat 49 korte overdenkingen over het lijden en sterven van de Man van smarten en biedt daarmee een mogelijkheid om tijdens de lijdensweken elke dag stil te staan bij het Lam van God door korte gedachten van Spurgeon. De brailleversie heeft artikelnummer 723 en de gesproken versie 722. Te verkrijgen voor €9,95.

  • ‘Op weg naar Pasen’ van ds. Jos Douma. Douma laat ons Jezus ontdekken in de Veertigdagentijd. Voor elke dag in de Veertigdagentijd is er een Bijbeltekst, een korte overdenking en een gebedszin. Te koop in braille met artikelnummer 414 en gesproken vorm met artikelnummer 413, verkrijgbaar voor €6,-.

  • Paas-cd ‘40dagentijd en Pasen’. Dit is een eigen uitgave van de CBB uit 2015. Op deze cd staan enkele Bijbelteksten, gedichten en een meditatie die in het teken staan van de Veertigdagentijd en Pasen. De teksten worden omlijst door muzikale fragmenten.
    Te koop in gesproken vorm met artikelnummer 629, prijs is €5,-

  • ‘Houd U niet ver van mij’. Dit is een boekje om met Psalm 22 elke dag in de Veertigdagentijd na te denken over Gods aanwezigheid of Zijn afwezigheid. Geschreven door Roelof Vellinga. Te koop in zowel braille als gesproken vorm voor €5,-. De brailleversie heeft artikelnummer 418 en de gesproken versie 415.


Al deze uitgaven kunt u direct bestellen bij de CBB door te bellen naar: 0341- 56 54 99 of een e-mail te versturen naar info@cbb.nl.