Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Aanvulling Opwekkingsliederen in braille

Nog niet lang geleden was het Pinksteren. Tijdens de Pinksterconferentie zijn zoals elk jaar weer de nieuwste Opwekkingsliederen gepresenteerd. De CBB heeft deze liederen beschikbaar in braille!

De nieuwste liederen zijn de liederen 820 tot 831. Deze zijn nu al bestellen bij de CBB.