Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


'Gericht op het licht'

Nieuwe uitgave bij de CBB van André F. Troost.

‘Gericht op het licht. Geloven in de levensavond.’ Van André F. Troost

De predikant, theoloog en schrijver van pastorale lectuur dr. André F. Troost heeft een nieuw boek geschreven, ‘Gericht op het licht.’ Met positieve overdenkingen, gedichten en liederen laat hij zien hoe je ook in de levensavond liefde, aandacht en geluk kunt ervaren. Het boek staat vol vlammetjes die het vuur van weleer weer doen oplaaien. Deze is in braille en gesproken vorm te koop bij de CBB voor €9,95.