Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille'Aan stille wateren' is een bijbels dagboek van ds. A.F. Troost, bedoeld voor gebruik bij de dagelijkse schriftlezing. Het taalgebruik is eenvoudig en sluit aan bij het leven van alledag.

Dit dagboek is bij de CBB te bestellen in braille en in grootletter.

De brailleversie is losbladig en zit in 4 ringmappen. Artikelnummer: 449.

De grootletterversie is losbladig en zit in 1 ringmap. Artikelnummer: 369.

Prijs: € 14,99 per leesvorm.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.