Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleDe 120 bijbelliederen met teksten van Hanne Lam en melodieën van Wim ter Burg zijn gaan behoren tot de traditie van de godsdienstige vorming en opvoeding ens pelen een grote rol bij het onderwijs.

Afbeelding Alles wordt nieuw
Leesvorm: braille (losbladig in 2 ringmappen). 
Prijs: € 17,50.
Artikelnummer: 347.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.