Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleHet Liedboek voor de Kerken werd uitgebracht in 1973, als opvolger van de afzonderlijke psalm- en gezangenbundels van de hervormde en gereformeerde kerken. Het bevat de 150 psalmen en 491 gezangen. De psalmen zijn voor dit liedboek nieuw berijmd op de in Nederland bekende melodieën van het Geneefse Psalter.

Afbeelding Liedboek voor de Kerken
Leesvorm: braille (losbladig in 15 ringmappen). 
Artikelnummer: 336.
Prijs: € 31,00.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.