Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleYouth for Christ heeft in deze bundel liederen opgenomen uit verschillende tradities: gospels, kerkliederen, lofprijzings- en aanbiddingsliederen, liederen met een katholieke achtergrond, uit de basisbeweging en enkele liederen van bekende gospelartiesten.

Afbeelding Youth for Christ zangbundel

Leesvorm: braille (losbladig in 2 ringmapen). 
Artikelnummer: 341.
Prijs: €7,95.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.