Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleDe Protestantse Kerk spreekt zich uit over de discussie rond het bestaan van God. In 'Spreken over God, een pastorale handreiking' wordt ingegaan op vragen als: hoe weten we van God? Hoe kunnen we God ervaren, en wat betekent het als wij Hem niet ervaren? Ten slotte wordt er aandacht gegeven aan het belijdend spreken over God. Met gespreksvragen bij bij ieder hoofdstuk.

Leesvormen:
Gesproken op Daisy cd-rom en via streaming. Artikelnummer: 423.
Braille. Artikelnummer: 422.
Prijs: € 2,75 per leesvorm.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.