Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille
Deze berijming is geschreven met gebruikmaking van de berijming van Marnix van Sint-Aldegonde en de verzen kunnen gezongen worden als de Psalmen uit 1773. Naast de 150 Psalmen zijn er in deze uitgave enkele Gezangen opgenomen.

Over het doel van deze uitgave zegt ds. Meeuse:
"Dit is iets waar ik al 35 jaar mee bezig ben. Ik raakte geboeid door de Psalmberijming van Marnix van Sint-Aldegonde uit 1617. Die is zo mooi. Bijbels en van een grote taalrijkdom. Eigenlijk zou je die Psalmen moeten gebruiken. Maar dan loop je ertegen aan dat zijn taal niet meer begrepen wordt in onze tijd. Toen ben ik in verloren ogenblikken met behulp van Marnix' teksten zelf gaan dichten, waarbij ik nauw wilde aansluiten bij de Statenvertaling. Mijn doel is het gebruik in gezinnen en op zangverenigingen, wat ook al gebeurt hier en daar. Zelf zingen we in ons gezin deze Psalmen ook."

De brailleversie van de Psalmen in de berijming van ds. C.J. Meeuse kost €17,95.
Artikelnummer: 466.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.