Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleHet jaarverslag en het financieel jaarverslag 2017 van de CBB is op 2 juni 2018 vastgesteld door de ledenvergadering.

Als u hier klikt dan kunt u het verslag als PDF-document openen of downloaden.