Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Op dit moment werkt de CBB aan een beleidsplan voor de komende jaren. Deze zal naar verwachting in het najaar gereed zijn.

Veel van de doelstellingen stelt de CBB in samenwerking op met de Koninklijke Bibliotheek en de twee ketenpartners Dedicon en Bibliotheekservice Passend Lezen. Deze kunt u onder andere lezen in het gezamenlijk opgestelde Ambitiedocument met doelstellingen tot en met 2025. Dit document kunt u hier downloaden.