Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Presentaties over de CBB

De CBB heeft twee powerpoint-presentaties over de dienstverlening van de CBB om te bekijken en om te tonen tijdens een bijeenkomst van uw vereniging of om te tonen ter ondersteuning tijdens een collecte. Beide presentaties zijn met een voice-over.

Als u hier klikt dan kunt u de presentatie van circa 3 minuten downloaden.

Als u hier klikt dan kunt u de presentatie van circa 6 minuten downloaden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling Voorlichting, telefoonnummer 0341-56 54 88, e-mail voorlichting@cbb.nl