Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


CBB presenteert grootletterbijbel

Begin april  heeft de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, een grootletteruitgave van de Bijbel in de Herziene Statenvertaling gepresenteerd. Deze is voortgekomen uit een samenwerking met stichting Herziening Statenvertaling, uitgever & drukker Royal Jongbloed en de CBB.

Persbericht: nieuwe liedboeken nu ook voor blinden toegankelijk

Met behulp van het Braillefonds van de NCB heeft de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, zeven nieuwe of vernieuwde liedboeken in braille, grootletter en digitale vorm uit kunnen brengen.

De NCB, Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtzienden Bond, heeft een financiële bijdrage aan de CBB gegeven om nieuwe liedboeken en nieuwe edities van bestaande liedboeken om te zetten naar braille, grootletter en digitale vorm. Op deze manier kunnen ook mensen met een leesbeperking deelnemen aan de kerkdienst en andere kerkelijke activiteiten.

Maar liefst drie nieuwe liedboeken zijn nu voor het eerst toegankelijk voor blinden en slechtzienden: 'Weerklank', 'Hemelhoog' en 'Op Toonhoogte'. Dankzij de NCB is het mogelijk om naast deze drie ook andere liedboeken in aanvullende passende leesvormen beschikbaar te stellen. 

Voor blinden en slechtzienden is het belangrijk om toegang te hebben tot christelijke lectuur. Met behulp van de liedbundels in passende leesvormen kunnen zij participeren in de erediensten. De CBB heeft als doelstelling te voorzien in de behoefte aan christelijke lectuur en informatie bij een ieder met een leesbeperking.


Volg de CBB op Twitter!

De CBB is nu ook te volgen op Twitter via @CBBVoorlichting. We horen u graag!