Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleWeerklank is een nieuw liedboek voor de gereformeerde eredienst. Instemmen met het Woord in Psalm en Lied. Weerklank bevat - naast de psalmen in nieuwe berijming- 600 liederen, passend bij de gereformeerde belijdenis en de gereformeerd eredienst. Daarmee voorziet het in de groeiende behoefte aan een verantwoorde zangbundel voor de gereformeerde gezindte.


Leesvorm: braille (losbladig in 11 ringmappen), grootletter (losbladig in 1 map), digitaal tekst (epub-bestand).
Artikelnummer: braille 708, grootletter 709, digitaal tekst 710.
Prijs: €28,-.

Bij de button 'Uitgave bestellen' bovenaan deze pagina vindt u informatie over de twee manieren waarop u deze of een andere uitgave kunt bestellen bij de CBB.