Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleVan de Bijbelstudieserie van uitgeverij Vuurbaak zijn er verschillende Bijbelstudie-uitgaven verkrijgbaar bij de CBB. Het gaat om de volgende Bijbelstudies: 'Jeremia', 'Galaten', 'Ester', 'Job', 'Amos' en 'Kolossenzen'. Hieronder vindt u meer informatie over deze Bijbelstudies.

'Amos: Oordeel over onrecht'

Deze Bijbelstudie is geschreven door Pieter Niemeijer en gaat over de profetieën van Amos. Amos pakt het onrecht in zijn dagen aan en spaart daarbij de elite niet. Hij legt een rechtstreekse link tussen ons sociale optreden en de dienst van God. De volstrekte eerlijkheid van Amos spreekt aan. Moeilijker is het dat zijn boek zoveel oordeel bevat. Hoe verhoudt zich dat tot het evangelie van Christus? Wat betekent deze boodschap vandaag? Duidelijk wordt hoe Amos nog steeds waarschuwt en bemoedigt, en hoe zijn oordeel over onrecht alles met het geloof in Christus te maken heeft.
Beschikbaar voor €10,25 in gesproken vorm (artikelnummer 737) op Daisy-cd en via streaming.

'Ester: Een boek vol van de naam van God'

Deze Bijbelstudie is geschreven door ds. D. Grutter en gaat over het Bijbelboek Ester. Het Bijbelboek Ester beschrijft een episode uit de strijd op het bord van de wereldgeschiedenis. Door Haman wil de satan de komst van de Messias verhinderen, maar zijn zetten worden telkens gepareerd door God. Mensen zien God niet en ze noemen Zijn Naam niet, maar Hij leidt alles, ook al lijkt het alleen maar een aaneenschakeling van toevalligheden. Soms plaatst God zijn pionnen al jaren van te voren op strategische posities. De naam van God, die niet wordt genoemd, blijkt zo overal uit zijn daden.
Beschikbaar voor €11,25 in gesproken vorm (artikelnummer 740) op Daisy-cd en via streaming.

'Galaten: Christus alleen!'

Deze Bijbelstudie is geschreven door ds. Roel Meijer en gaat over de brief van Paulus aan de Galaten. Paulus legt niet als een afstandelijke leraar uit hoe het zit en hoe het moet, maar hij wil duidelijk vanuit zijn eigen betrokkenheid en emoties de lezers bereiken. Het gaat hem in alles om het geloof en behoud van de lezers. Het hoofdthema van de brief is ‘Christus alleen’. Meijer bespreekt, na een inleidend hoofdstuk,  zeven aspecten van dit thema, allemaal in relatie met Christus: genade, vrijheid, wet, verbond, geest, leven en eenheid.
Beschikbaar voor €10,25 in braille (artikelnummer 758) en in gesproken vorm (artikelnummer 760) op Daisy-cd en via streaming.

'Jeremia: Profeet tegen wil en dank'

Deze Bijbelstudie is geschreven door ds. Dick Dreschler en gaat over de profetieën van Jeremia. Jeremia is in zijn boek heel open over wat er in zijn hart leeft. Hij brengt een boodschap van God, maar geeft ook aan dat hij dit soms 'tegen wil en dank' doet. Hij is de profeet die net voor de verwoesting van het Jeruzalem aan Juda moet vertellen dat deze verwoesting eraan komt. Juist omdat Jeremia zo open is over zichzelf is het boeiend om dit boek in deze tijd te bestuderen. Hoe ga je zelf om met Gods woord en de roeping die daarin op je afkomt? Hoe ga je om met straf, oordeel en lijden? Hoe beoordeel je profetie en laat je je zelf door God een weg wijzen?
Beschikbaar voor €11,25 in braille (artikelnummer 762) en in gesproken vorm (artikelnummer 761) op Daisy-cd en via streaming.

'Job: Waar is de Vader?'

Deze Bijbelstudie is geschreven door ds. Henk Bondt en gaat over het Bijbelboek Job. Waar gaat het boek in de kern om? Niet over de hoofdpersonen Job, zijn gezin en zijn vrienden. Het gaat om de reputatie van God zelf. Wie is de Vader, waar is de Vader? Job is eenzaam en geestelijk verlaten. Hij lijkt op de moderne mens. Zoekend naar zijn Schepper en Vader. Daarom wordt dit boek uit het Oude Testament terecht veel gelezen en besproken. En Job laat zich niet heel eenvoudig kennen. Bevat ook verwerkings- en besprekingsvragen.
Beschikbaar voor €12,25 in gesproken vorm (artikelnummer 738) op Daisy-cd en via streaming.

'Kolossenzen: Gods mysterie'

Deze Bijbelstudie is geschreven door ds. Alko Driest en gaat over een korte brief, maar wel over een brief met een wijde blik: Paulus betrekt het werk van Christus op heel de kosmos met alle krachten die daarin optreden en benadrukt Gods machtspositie over heel de geschapen wereld. De apostel stelt met kracht dat de christelijke gemeente alleen van Hem afhankelijk is naar wie de gemeente is genoemd: Christus! Daarbij onthult Paulus de lezer het mysterie van God: Christus heeft zijn leven gegeven voor hen die bij Hem horen en die in Hem geloven. Bevat ook verwerkings- en besprekingsvragen.
Beschikbaar voor €10,25 in gesproken vorm (artikelnummer 739) op Daisy-cd en via streaming.