Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleDoor Johannes Calvijn. De 49 overdenkingen over het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus bieden een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij deze Man van smarten. Laat mij toch nooit vergeten, die kroon, dat kleed, dat riet! Dit trooste mijn geweten: ’t Is al voor mij geschied! Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen, uitgegeven door De Banier.

''t Is al voor mij geschied' is voor €9,95 verkrijgbaar in braille (artikelnummer 757) en in gesproken vorm (artikelnummer 756) op Daisy-cd en via streaming.