Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleLeven en licht heeft al sinds jaren een gewaardeerde plaats in de gereformeerde gezindte. Ieder jaar werken zes ervaren auteurs mee aan deze uitgave, waarbij rekening gehouden wordt met het kerkelijk jaar. De stukjes zijn toegankelijk geschreven, bieden inzicht in Gods Woord en hebben dagelijks een spits om over na te denken. Aan de aflevering van 2019 werkten de volgende auteurs mee: ds. M. Goudriaan, ds. K. Hoefnagel, ds. J.S. van der Net, ds. L.W.Ch. Ruijgrok, ds. P. van Ruitenburg en ds. A. van de Weerd.

Deze grootletterversie kunt u bij de CBB aanschaffen voor €7,90.