Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille‘Dragende Zijn kruis’ bevat 49 overdenkingen van dr. H.F. Kohlbrugge, samengesteld door Kranendonk-Gijssen uit de nagelaten werken van Kohlbrugge. Eenkele zinnen uit deze uitgave: “Christus droeg Zijn kruis, maar het was niet Zijn eigen kruis. Het was ons kruis! Wíj zijn het waard om de vloek, de eeuwige schande en de eeuwige smaad te moeten dragen. En toch was het Zijn kruis. Want zó heeft het Zijn eeuwige liefde behaagd.”


Leesvorm: braille (losbladig in 1 ringmap) en gesproken vorm (1 Daisy cd-rom of via streaming).
Artikelnummer: braille 801 en gesproken vorm 802.
Prijs: €9,95.