Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


FIER nr. 2

Stichting Woord en Daad heeft in augustus 2018 in samenwerking met uitgeverij De Banier de tweede editie van ‘FIER’ uitgebracht. ‘FIER’ is een magazine voor christelijke vrouwen over bewust leven en eerlijke keuzes rondom voedsel. In deze Fier lees je hoe je als christelijke vrouw in Nederland zó kunt omgaan met voedsel dat er eerlijker kansen ontstaan voor mensen in armoede. Daarom vind je in deze FIER naast (h)eerlijke recepten, do it yourselfs ook veel tips om voedselverspilling tegen te gaan. Verder vind je in het magazine bijzondere interviews.

Leesvorm: braille (losbladig in 2 ringmappen) en gesproken vorm (1 Daisy cd-rom of via streaming).
Artikelnummer: braille 804 en gesproken vorm 803.
Prijs: €7,50.