Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


Luther voor leken

Lutherkenner Sabine Hiebsch beschrijft het leven van deze wereldberoemde hervormer: zijn zoektocht naar God in het klooster; zijn kritiek op de gangbare theologie, maar ook op kerkelijke misstanden en het instituut van de katholieke kerk. Toen de kerk Luther buiten haar muren plaatste, stond deze voor de uitdaging nieuwe structuren te ontwikkelen; het wordt beschouwd als het begin van een nieuwe tijd. Voor iedereen die zoekt naar een korte kennismaking met Luther, biedt ‘Luther voor leken’ een heldere introductie.

Leesvormen: braille en in gesproken vorm op Daisy cd-rom en via streaming.
Artikelnummer braille 799 en gesproken vorm 800.
Prijs: €12,50.