Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in braille


De Bijbel Tapes

In 2012 is regisseur Peter te Nuyl begonnen met een bijzonder project: hij wilde van de hele Bijbel een hoorspel maken. Uiteindelijk heeft hij van 8 boeken van de 77 (inclusief de apocriefe) een hoorspel kunnen maken, waarbij deze volledig tekstgetrouw zijn aan de Bijbel.

De letterlijke tekst van de Bijbel in de Nieuwe Bijbel Vertaling is hiervoor gebruikt. Dit deed hij in samenwerking met acteurs, begeleid door een bijzonder geluidsdecor en authentieke muziek.

Deze hoorspelen werden uitgebracht in twee cd-boxen met audio-cd's, de bijbehorende informatieboekjes staan op een aparte Daisy-cd. De volgende Bijbelboeken zijn te beluisteren als hoorspel: Ester, Marcus, Hooglied, Ruth, Prediker, Klaagliederen, Tobit en Romeinen.

Artikelnummer 789.
Gratis aan te vragen zolang de voorraad strekt.