Illustratieve afbeelding met cd-rom, grote letters en braille tekst.
Logo ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling

Blijven lezen met een leesbeperking!

Christelijke lectuur in gesproken vorm, in grootletter en in brailleDeze Bijbelstudiebrochure gaat in op vragen die kunnen leven als het gaat om de uitverkiezing en het persoonlijk geloofsleven. Het is geschreven als bemoediging voor degenen die leven in angst en wanhoop omdat zij denken niet uitverkoren te zijn. Daarnaast hopen de auteurs van deze Bijbelstudie voor degenen die menen dat zij zelf niets kunnen of hoeven doen, en passief afwachten totdat de Heere God hun bekeert, een aanmoediging zal zijn om niet lijdelijk af te blijven wachten of onverschillig te blijven.

Gratis verkrijgbaar in gesproken vorm op Daisy-cd en via streaming, artikelnummer 807.

Er is ook een jongereneditie beschikbaar, deze heeft artikelnummer 808.